پروژه CPOE9 و AVISA1

نمایی از پروژه های CPOE9 و AVISA1 و … که شرکت صنایع فراساحلی پردیس جم کیش به انجام رسانیده است را در ویدئو کلیپ زیر مشاهده فرمایید.